T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Devlet Hastanesi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü
Muş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Öncelik Sırası Nedir?

Güncelleme Tarihi: 04/02/2019

Hasta Öncelik Sırası Nedir?

POLİKLİNİK ÖNCELİKLİ HASTA GRUBU

 1. A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

 2. B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),

 3. C) Hamileler,

 4. D) 65 yaş üstü yaşlılar,

 5. E) Yedi yaşından küçük çocuklar,

 6. F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, şeklindedir.

Değişik 2010/80 sayılı Genelge;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.10.0.THG.0.12.00.04.254.99/                      

Konu  : Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

………………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2010/ 73-80

 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta hakları mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda Bakanlığımızca muhtelif zamanlarda yayımlanan genelgelerle düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak süreçte genelgeler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalarla ilgili hasta ve yakınları tarafından gerek Bakanlığımıza gerekse TBMM Dilekçe Komisyonuna çeşitli görüşler iletilmiştir. Sözü edilen başvurularda dile getirilen hususlar dikkate alınarak Bakanlığımızca konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılması gerekmiştir.

12 Eylül 2010 tarihinde “Halk Oylaması”na sunularak kabul edilen 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” hükmü ile “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 1. A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
 2. B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),
 3. C) Hamileler,
 4. D) 65 yaş üstü yaşlılar,
 5. E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
 6. F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

Bu arada poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına ilişkin bulunan 2006/113 sayılı Genelgenin 6 ıncı maddesi ve (Değişik 2010/80 sayılı Genelge)

 1. 2004/65 sayılı Genelge,
 2. 2003/123 sayılı Genelgenin 2 inci maddesi,
 3. 2005/79 sayılı Genelgenin 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ilgili duyuruları yapmasını ve söz konusu vatandaşlarımızın hizmet almasını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3  (B) Blok Sıhhiye/ANKARA

Şube Tel: 0.312.324 38.07 – Santral: 324.47 99–324 63 89- Dahili: 146-147-148

İnternet sayfası http://sbu.saglik.gov.tr/extras/hastahaklari/giris.html  e-posta: hastahaklari@saglik.gov.tr