Evde Bakım Hizmetleri
15 Haziran 2022

evdesağlık.jpg

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

  •     Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlamaktır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri.İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yapılması.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANIR?Yatağa bağımlı hastalar,Yatağa yarı bağımlı hastalarTerminal dönem palyatif bakım hastaları,İleri derecedeki kas hastaları,Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?
Hasta/hasta yakınları 444 38 33 numaralı Ulusal Çağrı Merkezini arayarak Evde Sağlık Hizmetlerine başvurabilirler.

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
    Manevi Destek Projesi
  1. Güneşe Hasret Bedenler Projesi